I Birkerød Kirke tilbyder vi babysalmesang til alle babyer fra ca. 3 mdr. - 9 mdr. og deres forældre.

Vi synger og bevæger os med barnet og får en dejlig og fredfyldt halv time om ugen, hvor barnet får en bred sansestimulering og de voksne får inspiration til musikalsk samvær med barnet.

Vi synger salmer og sjove børnesange, danser og laver bevægelseslege, blæser sæbebobler og tager barnet med ind i kirkens og musikkens fascinerende verden.

 

Efterår 2019

Kl. 10:00 & kl. 11:00

Mandage uge 36-41 & uge 43-48

Tilmelding uge 36-41 Tilmelding uge 43-48

 

Kl. 10:00 

Tilmelding

 

Kl. 10:00

Tilmelding

kl. 11:00

Tilmelding

 

Kl. 11:00

Tilmelding

 

 

Hvis du ønsker mulighed for at blive tilbudt en plads senere eller til efteråret har du mulighed for at skrive jer op på ventelisten. 

Opskrivning til Babysalmesang - venteliste

 

Hvis du/I har yderligere spørgsmål er i velkomne til at kontake sognets kirke- og kulturmedarbejder

 Laura Høstgaard-Due på: 

E-mail: laura@birkeroedsogn.dk    Tlf. 30741232

 

I kan også følge os på vores facebookside