Syng med

Her kan alle være med til at synge fra Højskolesangbogen – og også på god demokratisk vis byde med forslag til sange – efter årstiden og alle andre temaer, f.eks.: morgen-, aften-, fædrelands- og historiske sange. Vi hygger og Birgit Nabe akkompagnerer. Gratis hygge og kaffe.

Alle er velkomne!

   Næste "Syng med"