Børn & unge

I Birkerød Kirke har vi aktiviteter for børn og unge i alle aldre.

Allerede fra 3-måneders alderen er man velkommen til babysalmesang, og for de 3-6 årige afholder vi børnerytmik. Skolebørn kan gå til kor eller drama, og vi laver jævnligt minikonfirmand-undervisning for 3. og 4. klasser.

Udover alt dette kan det betale sig at holde øje med Gud, det’ for børn-arrangementerne, hvor vi holder kirke på familievenlige præmisser, og ofte med spisning.