Nyt barn

Fødselsregistering

En fødsel registreres på baggrund af en jordemoderanmeldelse/digital anmeldelse. Forældre skal således ikke anmelde fødslen.

Er barnets forældre ikke gift, skal man udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring, se under punktet faderskab. Erklæringen udfylder man på www.borger.dk.

Er forældrene født i udlandet medbringes opholdstilladelse, udenlandsk pas eller indfødsretsbevis.

Faderskab

Er barnets forældre ikke gift, kan faderen (såfremt forældrene ønsker fælles forældremyndighed) sammen med barnets mor afgive en erklæring om at ville varetage ansvaret og omsorgen for barnet (Omsorgs- og ansvarserklæring). Man har 14 dages frist til at afgive denne erklæring.

Denne erklæring finder I på www.borger.dk

Faderskaber, der ikke anmeldes til kirkekontoret ved en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel, behandles i stedet af Familieretshuset.

Navngivning

Inden et barn er 6 måneder gammelt, skal det have et navn.

Ved navngivelse henvender man sig på www.borger.dk. Hvis man som forældre har valgt et ikke godkendt fornavn, vil man man blive gjort opmærksom på dette og blive bedt om begrundelse for det valgte navn.

Ifølge navneloven skal et barn have mindst et fornavn og et efternavn. Fornavnet skal være optaget på Familiestyrelsens liste over godkendte navne.