Menighedsrådets medlemmer

Birkerød Menighedsråd holder rådsmøde den 4. tirsdag i måneden fra kl. 19.00, dog med enkelte undtagelser.

Møderne er offentlige. Der holdes ikke ordinære rådsmøder i juni, juli og december.

Dorte Vogth Hansen

FORMAND og FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN Dorte Vogth Hansen
Storevang 46
3460 Birkerød
E-mail: dovh.dh@gmail.com
Telefon: 40 85 04 62

Niels Erik Andersen

KONTAKTPERSON (personale) Niels Erik Andersen
Skovgårdskrogen 6
3460 Birkerød
E-mail: neabba@post.tele.dk
Telefon: 21 21 56 79

Inge Svejgaard Pedersen

KASSERER​ Inge Svejgaard Pedersen
Klosterhaven 5
3460 Birkerød
E-mail: klosterhaven@pedersen.tdcadsl.dk
Telefon: 21 29 97 93

Karen Madsen

 

NÆSTFORMAND, UNDERSKRIFTSBERETTIGET OG KIRKEVÆRGE ​Karen Madsen
Grøndalsvej 47
3460 Birkerød
E-mail: grondalsvej@hotmail.com
Telefon: 50 57 51 52

MENIGT MEDLEM ​Leila Wilson Nyborg Aasen
Sjælsøparken 13
3460 Birkerød
E-mail: leila.aasen@outlook.com
Telefon: 24 62 45 63

MENIGT MEDLEM Olaf Kolind Mathiassen
Lyngborghave 2A, 1.tv
3460 Birkerød
E-mail: olafkolind@mail.dk
Telefon: 29 27 86 50

MENIGT MEDLEM ​Carl-Vilhelm Rasmussen
Valdemar Rørdams Vej 4
3460 Birkerød
E-mail: carl-vilhelm@rasmussen.mail.dk
Telefon: 40 46 33 77

MENIGT MEDLEM Finn Aage Jørgensen
Blikfanget 15
3460 Birkerød
E-mail: finnaagejoergensen@gmail.com
Telefon: 61 50 23 08

MENIGT MEDLEM Bodil Bøiehøj
Henrik Thomsens Vej 38
3460 Birkerød
E-mail: bodilboiehoj@gmail.com
Telefon: 28 26 65 18

MENIGT MEDLEM Karen Borg-Hansen
Kajerødgård 19
3460 Birkerød
E-mail: karenborghansen@gmail.com
Telefon: 24 94 98 38

MENIGT MEDLEM Anne Knudsen
Gærdet 14
3460 Birkerød
E-mail: psykolog.ak@gmail.com
Telefon: 22 72 37 87

MENIGT MEDLEM Inger Louise Schlegel Vang
Vestervang 32
3460 Birkerød
E-mail: louisesvang@hotmail.com
Telefon: 23 32 93 13

MENIGT MEDLEM Merete Terp
E-mail: mereteterp@gmail.com

Foruden de folkevalgte medlemmer er sognets præster også medlemmer af menighedsrådet:

KIRKEBOGSFØRENDE SOGNEPRÆST Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

SOGNEPRÆST Inger Merete Yde Hansen

SOGNEPRÆST Rikke Bjerregaard Bertelsen