Dødsfald

Når en person er død, skal de efterladte senest to hverdage efter dødsfaldet, anmelde det digitalt på borgerservice.dk

Dette gælder også, selv om afdøde ikke var medlem af folkekirken.

De pårørende har ret til selv at tage hånd om det rent praktiske, det vil sige anmeldelse, pyntning af kiste og kirke samt transport af afdøde. De fleste vælger dog at tage imod hjælp fra en bedemandsforretning til én eller flere af disse opgaver.

Forud for begravelsen, har man en samtale med præsten, hvor man taler om højtidlighedens forløb, herunder hvilke salmer der skal synges. Et centralt spørgsmål er også om afdøde skal jordfæstes/begraves eller kremeres/brændes.

Udgangspunktet er, at man altid så vidt muligt skal følge afdødes egne ønsker.

Ikke-kirkelig begravelse

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en borgerlig bisættelse/begravelse- d.v.s. ikke ønskede bisættelse/begravelse fra en kirke og ikke ønskede medvirken af en præst.

Man har altid mulighed for at kontakte kirkekontoret, hvis man har spørgsmål eller andet.

Der gøres opmærksom på at der kan være restriktioner vedrørende antal deltagere grundet covid-19. Spørg på kirkekontoret eller eventuelt præsten.

Kirkegårdskontor

HENVENDELSER VEDR. KIRKEGÅRD OG GRAVSTED:

Kirkegårdskontoret
Rudersdal Kommune
Søllerødvej 13
2840 Holte
Telefon 4611 2490
E-mail: ruki@rudersdal.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.00