Medlemmers ret til kirkelig betjening

Et medlem af folkekirken har ret til kirkelig betjening af præsten (eller præsterne) i bopælssognet, hvilket betyder, at man har ret til at få en kirkelig handling som dåb, konfirmation, vielse og begravelse.

Alle har dog ret til at deltage i gudstjenester i Folkekirken, uanset om man er medlem eller ej.

Ud over at have ret til kirkelig betjening i det sogn, hvor man bor, har man som medlem af folkekirken også ret til betjening i en kirke i et andet sogn, hvis man har en særlig tilknytning hertil fx: tidligere har haft bopæl i sognet (uanset hvor længe), har nære pårørende i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn) og for så vidt angår begravelse og bisættelse, har forældre, søskende eller børn begravet i sognet. Du kan se, hvilket sogn, du bor i på sogn.dk.

I andre tilfælde er det præsten, der afgør/skønner om man har en særlig tilknytning. Man kan klage til biskoppen over den afgørelse, som præsten har truffet om særlig tilknytning. Biskoppens afgørelse er endelig.