Medlem af Folkekirken

Man fødes ikke som medlem af folkekirken, det bliver man kun ved dåb.

Ved genindmeldelse døbes man ikke igen.

Såfremt du ønsker at genindtræde i folkekirken skal det ske ved anmeldelse til en af sognets præster,eller til kirkekontoret. Herefter registrerer kordegnen din genindtræden og der bliver tilsendt ny fødsels- og dåbsattest.

Ethvert medlem af folkekirken kan melde sig ud. Udmeldelsen kan ske ved skriftlig henvendelse i det sogn, hvor man bor, eller ved personligt fremmøde på kirkekontoret. Ved skriftlig- og/eller personlig henvendelse skal der gerne medfølge en fødsels- og dåbsattest, men dette er ikke et krav.

Det er vigtigt at vide, at man ved udmeldelse af Folkekirken mister retten til gejstlig medvirken ved kirkelige handlinger, ligesom heller ikke kirkens personale kan forventes at medvirke.