Menighedsrådet

Birkerød Menighedsråd holder rådsmøde den 4. tirsdag i måneden fra kl. 19.00, dog med enkelte undtagelser.

Møderne er offentlige. Der holdes ikke ordinære rådsmøder i juni, juli og december.

Foruden de folkevalgte medlemmer er sognets præster også medlemmer af menighedsrådet.

   Næste Menighedsrådsmøde