Dagsorden for møde i Menighedsrådet

Tidspunkt: Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19:00
Sted: Birkerød Sognegård, Kirkevej 2, mødesalen 1. sal, Birkerød

D A G S O R D E N:
1. Henvendelse fra SFOF vedrørende arrangement i kirken (John Theil Münster orienterer)
Der orienteres om en henvendelse vedrørende et arrangement til afholdelse i kirken.

2. Revisionens beholdningseftersyn 29. november 2019 (bilag)

3. Årsregnskab 2019 – orientering om tidsplan

4. Orientering om anlægsprojekter i 2020 – tidsplan

Der er 4 projekter provstiudvalget har bevilget midler til i 2020 – tidsplanen for gennemførelse af disse vil blive gennemgået

5. Inspirationsdag
Erfaring og resultater fra Inspirationsdagen afholdt den 26. januar 2020 drøftes.

6. Orientering om kirketjenervikarer – erfaring
Der orienteres om de indledende erfaringer med de 2 nye vikarer.

7. Orientering fra formanden

8. Orientering fra præsterne

9. Orientering fra udvalgene

10. Eventuelt


L U K K E T M Ø D E:
1. Personalesag