Medlemmers ret til kirkelig betjening

Et medlem af folkekirken har ret til kirkelig betjening af præsten (eller præsterne) i bopælssognet, hvilket betyder, at man har ret til at få en kirkelig handling som dåb, konfirmation, vielse og begravelse.

Alle har dog ret til at deltage i gudstjenester i Folkekirken, uanset om man er medlem eller ej.

Ud over at have ret til kirkelig betjening i det sogn, hvor man bor, har man som medlem af folkekirken også ret til betjening i en kirke i et andet sogn, hvis man har en særlig tilknytning hertil fx: tidligere har haft bopæl i sognet (uanset hvor længe), har nære pårørende i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn) og for så vidt angår begravelse og bisættelse, har forældre, søskende eller børn begravet i sognet. Du kan se, hvilket sogn, du bor i på sogn.dk.

I andre tilfælde er det præsten, der afgør/skønner om man har en særlig tilknytning. Man kan klage til biskoppen over den afgørelse, som præsten har truffet om særlig tilknytning. Biskoppens afgørelse er endelig.

Kirkekontor og kirkegårdskontor

ÅBNINGSTIDER FOR KIRKEKONTORET:

Kirkekontoret holder åbent mandag kl. 8:00 - 13:00 & tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10:00 - 13:00. Fredag lukket

HENVENDELSER VEDR. KIRKEGÅRD OG GRAVSTED:

Kirkegårdskontoret
Rudersdal Kommune
Søllerødvej 13
2840 Holte
Telefon 4611 2490
E-mail: ruki@rudersdal.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.00