Børn & unge

Vi har mange forskellige aktiviteter for børn og unge, som er tilpasset de enkelte aldersgrupper.

Gennem undervisning, musik, sang og kreativitet gør vi de bibelske historier levende og vedkommende.