Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

*AFLYST* Højmesse

MAR
22

*AFLYST* Højmesse


Søndag d. 22. marts 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00
Henrik Gerners Vej 2, 3460 Birkerød
Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Ny bibeloversættelse fejres ved gudstjenesten den 22. marts 2020

For første gang i 28 år kommer der nu en ny bibeloversættelse af hele Bibelen. Bibelselskabet udgiver "Bibelen 2020" – en ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog, oversat fra grundsprogene. Det markeres ved gudstjenesten den 22. marts 2020 kl. 10.00 i Birkerød Kirke

Først kom Den Nye Aftale, en nudansk oversættelse af Det Nye Testamente. Nu har Det Danske Bibelselskab taget skridtet fuldt ud, og til marts udkommer den samlede Bibel i et moderne og mundret sprog.

Den 22. marts vil det blive markeret i Helsingør Domkirke og i alle landets øvrige domkirker.

Biskop over Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel har sendt en opfordring ud til alle stiftets præster om at være med til at markere udgivelsen ved at bruge de nye tekster i højmessen den 22. marts, og denne opfordring har sognepræst (kbf) Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, der foreslår gudstjenesten denne dag, taget til følge. Til gudstjenesten Midfaste søndag vil vi derfor høre kun høre tekster fra den nye bibeloversættelse. 

Bibelen 2020 er Bibelselskabets nye oversættelse af Bibelen i et nutidigt sprog. Den nye bibel er oversat af eksperter i græsk og hebraisk, og bearbejdet af forfattere og sprogfolk.   

Bibelselskabet har undervejs i arbejdet med oversættelserne inddraget 500 frivillige tekstlæsere fra hele landet og i alle aldre. Det er hensigten med den nye bibeloversættelse, at den skal gengive meningen i de bibelske grundtekster på et alment forståeligt nudansk - og nu skal den så stå sin prøve hos danskerne, forklarer Birgitte Stoklund Larsen, der er generalsekretær i Bibelselskabet:

"Jeg ser meget frem til udgivelsen. Når jeg har været ude og holde foredrag rundt omkring om den nye bibeloversættelse, kan jeg mærke, at det er noget, folk går op i: Hvordan lyder godt bibelsprog i dag? Det er jo udtryk for, at folk opfatter Bibelen som deres egen bog – og det forpligter, når man oversætter." 

Birgitte Stoklund Larsen glæder sig til tilbagemeldingerne, fortæller hun, og forudser både positive og kritiske røster:

"'Den gamle bibeloversættelse bliver altid meget populær, når der kommer en ny. Men forhåbentlig vil folk gå til teksten med nysgerrighed og åbenhed og opleve, at der er et flow og en forståelighed i den nye oversættelse."

Vel mødt til en festlig gudstjeneste!